Astăzi, 31 august, poporul moldovenesc sărbătorește «Limba noastră»
În zilele în care unele forțe în interiorul și în afara frontierelor noastre, cu o forță mai mare inhibă limba moldovenească, care este limba noastră maternă, dorim dezvoltării și evoluării limbei noastre.

Partidul Socialistilor Bălti au depus astăzi flori la monumentele marilor scriitori moldoveni: Grigore Vieru, Mihai Eminescu si Ion Creanga.

Socialistii din Moldova respectă traditiile, istoria si limba moldovenească.

Limba moldovenească în țara noastră este de stat. Așa cum este specificat și în Constituția Republicii Moldova.
Limba moldovenească este limba pe care o vorbeau strămoșii, domnitorii și scriitorii noștri. Anume în limba moldovenească a vorbit Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu și mulți alții.

Îndemnăm pe toți oamenii să respecte poporul nostru, istoria noastră, cultura și tradițiile, să respecte legile noastre.


Сегодня, 31 августа молдавский народ отмечает праздник «Limba noastra». В дни, когда некоторые силы внутри и за пределами наших границ все больше притесняют наш родной молдавский язык, хочется пожелать нашему родному языку на зависть всем все больше развиваться и распространяться.

Активисты Партии социалистов мун.Бельцы возложили сегодня цветы к бюстам великих молдавских писателей: Григоре Виеру, Михаю Эминеску и Иону Крянгэ.
Социалисты Молдовы уважают молдавские традиции, историю и язык.

Молдавский язык в нашей стране является государственным. Именно так указано и в Конституции Республики Молдова.

Это язык, на котором говорили наши предки, язык наших господарей и писателей. Именно на молдавском языке разговаривали Штефан чел Маре, Михай Эминеску и многие другие.

Именно поэтому хотелось бы призвать всех людей уважать наш народ, нашу историю, культуру и традиции, уважать наши законы.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о